Disclaimer

De website met internetadres http://www.parkereneindhovenairport.info en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij parkereneindhovenairport.info. Ongeautoriseerd gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten van parkereneindhovenairport.info. Voor het gebruik van (delen) van de inhoud, bestanden of content van deze website dient toestemming te worden verzocht. Een verzoek hiervoor kunt u indienen via: info@parkereneindhovenairport.info.
Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Parkereneindhovenairport.info aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Parkereneindhovenairport.info behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen. Mocht u desondanks nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via:info@parkereneindhovenairport.info.